Leiho irekia (Open window)

Ziburu10

Historia baten parte diren irudiak (Figures that are part of a story)

Ziburu2

Horman zizelkatutako gurutzea (Cross carved in wall)

Appenzell20

Horma estatua (Wall statue)

Appenzell10

Margotutako iragarkia (Painted advertisement)

Lausanne7

Eliza baten pareta (Wall of a church)

Fribourg11

Leihatila (Small window)

Engandine21