Sasi horitua (Autumn bush)

Peñaladros19

Adar biluzia (Naked branch)

Peñaladros18

Neguko paisaia (Winter landscape)

Peñaladros17

Arratsaldea (Evening)

Peñaladros15

Ur txirikorda (Water plait) B&W

Peñaladros14 B&W