Arrantzarako kaiolak (Fishing cages)

StIves_psd

Arrantzan (Fishing)

Itsas barean (Quiet sea)

Arrantzaleak etxera helduak dira (Fishermen arrived home)

Arrantzarako aparailuak (Fishing tools)