Eguzkia hondartzaraino heltzen da (Sun reaches the beach)

Udazken amaierako eguzki isladak (Sun reflections at end Autumn)

LaudioGabonak2015_4

Islada lauso (Blurry reflection)

Tornavento11

Islada ur lasaiean (Reflection in calm water)

Tornavento10

Maniki apurtuaren begirada tristea (Sad view of a broken mannequin)

Helsinki2015_28