Eguzki errainuek margotuta (Painted by sun rays)

Colmar (Frantzia, France)

Herria zeharkatzen duen kanale batetan isladaturik, eguzkia protagonista da argazki honetan. Argi eztian biltzen du kanale inguruko etxe zahar eta nobleak. Gu ere berotzen gintuen, neurri batean garaiko hotzetik babestuz. 

Eguzkia hondartzaraino heltzen da (Sun reaches the beach)

Udazken amaierako eguzki isladak (Sun reflections at end Autumn)

LaudioGabonak2015_4

Islada lauso (Blurry reflection)

Tornavento11

Islada ur lasaiean (Reflection in calm water)

Tornavento10