Argipea (Under the light)

Argipea (Under the light)

Walensee (Suitza, Schweiz)

Kaleko argi batean pean egon nintzen norabidea erabaki bitartean. Arratsaldea hotza baina zoragarria zen eta pixkat gehiago egotea erabaki nuen. Inguruaz gozatzen.

I stayed behind a street light deciding the direction. The evening was cold but wonderful and I decided to stay longer. Enjoying the place.

Eguzkiak margotutako herria (Town painted by the sun)

Hondartza hutsa udazken arratsalde batean (Empty beach in an Autumn evening)

Lainoek iragazitako argia (Light filtered by the clouds)

Hondartzako ibiltaria (Beach walker)