crane

Orga eta ola (The crane and the workshop)

Garabiak eta egusentia (The cranes at dawn)

Zein bakarrik zauden, Karola (Karola named crane)

Garabia industri astuna da (Heavy industry)