Arratsaldeko paseoa hondartzan (Evening walk in the beach)

Hondartzako pinua (Beach pines)

Adar orraztuak (Brushed branches)

Pinu okerrak (Bent pine trees)

Paseoa oinutsik (Walk foot naked)