Hondartza itxia (Closed beach)

Hondartza hutsa udazken arratsalde batean (Empty beach in an Autumn evening)

Denbora pasa eguzkitan (Spending the time in the sun)

Arratsalde pasa hondartzan (Afternoon in the beach)

Olatuak joan-etorrian (Waves coming and going)