Harria eta eguzkia (Stone and sun)

Kaia gauean (Jetty in the night)

Euriaren ondoren (After the rain)

Ibaiaren pasalekua (River gap)

Sastraka horiak (Yellow bushes)

Orain dela gutxi Georgia O’Keefferen lanen erakusketa batean egon eta liluratuta gelditu nintzen Mexiko Berriko desertuko margoetan darabilen koloreez. Hori gogoan egin dut irudi hau, nahiz eta lekua ez den Mexiko Berria eta argazkia ez dagoela Georgia O’Keefferen lanekin parekatzerik.

Last day I was in a exhibition of Georgia O’Keeffe. I was impressed about the colours in her paintings of the dessert of New Mexico. That’s why this picture, although this is not New Mexico and I cannot be Georgia O’Keeffe.