Arrantza tresnak (Fishing tools)

Muggia (Italia)

Ez da teknologia berezirik egunerako arraina harrapatzeko. Itsasoaren oparotasuna eta untzi sendoa dira beharrezkoen. Bestela, zortea ere behar da.

Arrantzarako kaiolak (Fishing cages)

StIves_psd

Arrantzan (Fishing)

Itsas barean (Quiet sea)

Arrantzaleak etxera helduak dira (Fishermen arrived home)

Arrantzarako aparailuak (Fishing tools)