Hondartzean ibiltzeko bestelako modua (A different way of walking in the beach)

Kostako gau profila (Night profile in the coast)

Izozki italiarrak Herbereetako erret-jauregirako (Italian ice creams)

Kosta pasealekua (Beach walk)

Etxera bueltan (Back home)

Paseoa malekoian (Walk in the pier)

Ikara dibertigarria (Funny fear)

Errusiar-mendiaren kiribuelta (Turn of the roller-coaster)

Zeruan txirristaka (Sliding in the sky)

Zurezko errusiar mendia (Wooden roller coaster)

Zaldiko-maldikoa (Carousel)

Beldurra jolas (Playing with the fear)